info@tenislallobera.com

CLASES PARTICULARSEs un aprenetatge més personalitzat i especific, busquem les necessitats de l'alumne, i possarem més énfasis, ja sigui tècnic,tàctic,físic o mental
Cobrim totes les etapes de la formació, desde l'iniciació fins a la competicióHoraris i dies de Dilluns a Divendres desde les 8 h  (a convenir)

Possibilitat de Bonos de 10 clases

Ranking del Club

Campionats socials

Tornejos Expres (1 dia o un cap de setmana )

Altres Events