info@tenislallobera.com

LA NOSTRA ESCOLA

¨El Tennis és la nostra passió¨L'Escola de Tennis la Llobera els ofereix la possibilitat d'un aprenentatge individual i/o en grup.


Cobreix totes les etapes formatives: des del LUDOTENIS fins a l'ALTA COMPETICIÓ, en les diferents categories federatives.


"MÉS QUE UN ESPORT"
No només ens preocupa la formació com a esportista de l'alumne, sinó que ens preocupa fins i tot més, la seva formació com a persona.


Per a nosaltres és prioritari que els nois/es estiguin agust a l'escola. Que quan entrin en ella sigui per entrenar, jugar, compartir i que adquireixin una serie de valors com esportistes y sobretot, com a persones, en un ambient agradable i sa.


Així doncs, en la formació dels més petits, donem una especial atenció als aspectes motrius i lúdics, buscant sempre que aprenguin d'una manera el més amena i agradable possible per ells.


CRACKS DINTRE I SOBRETOT FORA DE LA PISTA


Volem formar ESPORTISTES, amb tots els valors que comporta aquesta paraula.

Tanmateix volem aportar el nostre granet de sorra en la seva formació com a tal i com a persones.


AQUESTA ÉS LA NOSTRA FEINABENVINGUTS A L'ESCOLA


L'Escola de Tennis la Llobera, ofereix un ensenyament del Tennis, integral i d'acord a cada objectiu: aprendre, divertir-se, perfeccionar el joc i competir sempre en grups reduïts i organitzats, segons l'edat, el nivell i l'actitud.

Es pretén que cadascuna de les etapes, l'alumne/a rebi la formació mes idònia.
Els canvis de grups els contemplarem segons edats, actitud i nivell de cada alumne/a.


Per fer els canvis ens regirem per:


De ludotenis a iniciació: per edat

De iniciació a perfeccionament: per solidessa

De perfeccionament a grup pont: per domini de la pilota

De grup pont a semicompetició o escola jovenil: per compromís

De semicompetició a competició/ escola d'adults: per nivell i/o edat


Les transicions seran més o menys ràpides segons: l'actitud i aptitud de cada alumne/a..