Escola de tennis

L’escola Infantil ofereig classes per a nens en edad escolar, totes les tardes de dilluns a divendres, i dissabtes al matí. Disposem de diferents grups en funció de l’edat i el nivell de l’alumne.

Per a nosaltres és prioritari que els nois/es estiguin agust a l’escola. Que quan entrin  sigui per entrenar, jugar, compartir i que adquireixin una serie de valors com esportistes y sobretot, com a persones, en un ambient agradable i sa.

Així doncs, en la formació dels més petits, donem una especial atenció als aspectes motrius i lúdics,  buscant sempre que aprenguin d’una manera el més amena i agradable possible per ells.

L’escola d’Adults,  està oberta a tothom que vulgui aprendre, mantenir i millorar el seu tenis.

 Els grups s’adapten segons nivells, amb un màxim de 4 alumnes per pista.