Escola de tennis

Cabrils

L’Escola Infantil a partir de 4 anys .

En aquesta etapa donem una especial atenció als aspectes psicomotrius i lúdics, la familiriatzació amb elements del tenis (Raqueta, Xarxa, Pilota), estimulant la coordinación i l’adaptació a un nou entorn.

Per a nosaltres és prioritari que els nois/es estiguin agust a l’escola. Que quan entrin  sigui per entrenar, jugar, compartir i que adquireixin una serie de valors com esportistes y sobretot, com a persones, en un ambient agradable i sa.

QUOTES D’ENTRENAMENT

Un dia a la Setmana:  43 euros/mes

Dos dies a la Setmana: 74 euros/mes

Club de Tenis la Llobera

Escola Jovenil .

Els objetius d’aquesta etapa son la introducció a la técnica i táctica de joc del Tennis. Comencen a polir el joc, posar la pilota en joc, seguir el punt, jugar els seus primers partits.

QUOTES D’ENTRENAMENT

Un dia a la Setmana:  43 euros/mes

Dos dies a la Setmana: 74 euros/mes

Tres dies a la Semana: 108 euros/mes

Club de Tenis la Llobera

Escola d’Adults .

Busquem  un aprenentatge amè i dinàmic per posarte en forma i seguir millorant, al matéis temps que productiu. Els grups es dividiexen en grups de 4 i per nivell.

QUOTES D’ENTRENAMENT

Un dia a la Setmana:  65 euros/mes

Dos dies a la Setmana: 105 euros/mes

Classes Particulars

Es un aprenetatge més personalizat i específic per a cadascun, busquém les necessitas de l’alumne, i possaren més énfasis ja sigui técnic, fisic  o mental. Cubrim totes les etapes de la formación, desde l’iniciació fins a la competició.